fot. Uwaga z tłem

Ankieta dla trenerów

Kursy i konferencje szkoleniowe są dla trenerów piłki nożnej bardzo ważnymi elementami w procesie ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Przygotowując kolejne wydarzenia tego typu Łódzki Związek Piłki Nożnej zdecydował się przygotować ankietę, dzięki której będzie mógł podnieść jakość i atrakcyjność kolejnych szkoleń.


Wspomniana ankieta w przyszłym tygodniu trafi drogą elektroniczną do trenerów z województwa łódzkiego. Udzielone w niej odpowiedzi pomogą poznać oczekiwania potencjalnych uczestników kursów trenerskich różnych kategorii. Przyczynią się również do wyboru najbardziej interesujących tematów na szkolenia oraz dostarczą wskazówek, dzięki którym wzrośnie poziom merytoryczny zajęć.