Zarząd

ŁZPN
 • Adam Kaźmierczak

  Prezes Zarządu
 • Tomasz Salski

  Wiceprezes ds Organizacyjno - Prawnych
 • Stanisław Sipa

  Wiceprezes ds Rozgrywek
 • Konrad Składowski

  Wiceprezes ds Prawnych
 • Waldemar Krajewski

  Członek Zarządu
 • Adam Syguła

  Członek Zarządu
 • Andrzej Kacperek

  Członek Zarządu
 • Janusz Matusiak

  Członek Zarządu
 • Krystian KIerach

  Członek Zarządu
 • Karol Szulc

  Członek Zarządu
 • Paweł Kośla

  Członek Zarządu
 • Jan Łochowski

  Członek Zarządu
 • Tomasz Jóźwik

  Członek Zarządu
 • Dariusz Kubiak

  Członek Zarządu
 • Marcin Ferdzyn

  Członek Zarządu
 • Piotr Haraszkiewicz

  Członek
 • Rafał Rożek

  Członek Zarządu

Prezydium Zarządu

ŁZPN
 • Adam Kaźmierczak

  Prezes Zarządu
 • Stanisław Sipa

  Wiceprezes ds Rozgrywek
 • Konrad Składowski

  Wiceprezes ds Prawnych
 • Tomasz Salski

  Wiceprezes ds Organizacyjno - Prawnych
 • Rafał Rożek

  Członek Zarządu
 • Janusz Matusiak

  Członek Zarządu
 • Jan Łochowski

  Członek Zarządu
 • Tomasz Jóźwik

  Członek Zarządu
 • Dariusz Kubiak

  Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

ŁZPN
 • Dariusz Pawlikowski

  Przewodniczący
 • Mariusz Góra

  Wiceprzewodniczący
 • Andrzej Kowalik

  Sekretarz
 • Tadeusz Kruk

  Członek
 • Dariusz Szymanik

  Członek
 • Władysław Maciejewski

  Członek
 • Wiesław Pokrywa

  Członek
 • Grzegorz Adamczyk

  Członek

Sąd Koleżeński

ŁZPN
 • Stanisław Syguła

  Przewodniczący
 • Bogusław Czarnecki

  Wiceprzewodniczący
 • Ireneusz Jarząbek

  Sekretarz
 • Zdzisław Bartol

  Członek
 • Krzysztof Magnucki

  Członek
 • Andrzej Miller

  Członek

Komisja Prawna

 • Konrad Składowski

  Przewodniczący
 • Paweł Parteka

  Członek
 • Włodzimierz Górczak

  Członek
 • Tomasz Krakowiński

  Członek
 • Piotr Lelental

  Członek

Komisja Odwoławcza

 • Grzegorz Mikucki

  Przewodniczący
 • Jarosław Bielski

  Członek
 • Piotr Lelental

  Członek
 • Tomasz Barański

  Członek
 • Szczepan Wrześniak

  Członek
 • Leszek Sieroń

  Członek
 • Andrzej Dąbrowski

  Członek
 • Dominik Andrzejczak

  Członek
 • Piotr MItkowski

  Członek

Wydział Dyscypliny

 • Tomasz Krakowiński

  Przewodniczący
 • Artur Olejnik

  Wiceprzewodniczący
 • Julian Pietrzykowski

  Sekretarz
 • Ryszard Olejnik

  Członek
 • Piotr Banasiak

  Członek
 • Ireneusz Jarząbek

  Członek
 • Małgorzata Jędrzejewska

  Członek
 • Łukasz Mielczarek

  Członek

Komisja ds Odznaczeń

 • Marzena Kowalik

  Przewodniczący
 • Andrzej Wypysiński

  Wiceprzewodniczący
 • Katarzyna Dzieciątkowska

  Członek
 • Jerzy Kluk

  Członek
 • Tadeusz Kruk

  Członek