Polityka RODO

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO


WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO

25 maja br. zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych  (RODO). Szanując Twoje prawo do prywatności, przygotowaliśmy zestaw  informacji, dzięki którym dowiesz się m.in. w jaki sposób i po co  przetwarzamy Twoje dane oraz jakie prawa gwarantuje Ci nowe prawo.

Administrator danych

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu  oraz w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest Łódzki Związek Piłki  Nożnej, ul. Próchnika 5, 90-408 Łódź.

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych to osoba, z którą możesz się skontaktować mając  pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych przez ŁZPN.  Możesz to uczynić na trzy sposoby:

1) mailowo: lodzki@zpn,pl
2) telefonicznie: 42 639 78 05
3) korespondencyjnie: Łódzki Związek Piłki Nożnej, ul. Próchnika 5, 90-408  Łódź

Cele i podstawy przetwarzania

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest  realizacja ustanowionych przez ŁZPN we współzawodnictwie sportowym reguł  organizacyjnych, sportowych i dyscyplinarnych, związanych z Twoim statusem  w rodzinie piłkarskiej – piłkarz, sędzia, trener, delegat, obserwator,  agent piłkarski – czyli organizowania rozgrywek piłki nożnej oraz  kontrolowania i nadzorowania ich przebiegu, rozgrywanych w różnych formach  na terytorium Polski.

Prócz tego, możemy przetwarzać Twoje dane w celach:

1) w celach archiwizacyjnych (na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29  września 1994 r. o rachunkowości),
2) w celu wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym  prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z  prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych  (podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z  przepisów podatkowych oraz z przepisów o rachunkowości).

Przetwarzając Twoje dane realizujemy również swoje uzasadnione interesy,  którymi są:

przechowywanie danych osobowych do celów archiwalnych w interesie  publicznym,
prowadzenie analiz i zestawień związanych z organizowanymi rozgrywkami,
marketing bezpośredni związany z działalnością ŁZPN.

Odbiorcy danych

Odbiorcy to inne organizacje, którym ŁZPN może ujawnić Twoje dane osobowe  (pamiętaj, że zawsze robimy to zgodnie z prawem!). Należą do nich:

1) organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby  prowadzonych przez nie postępowań,
2) międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA, FIFA) oraz zagraniczne  federacje piłkarskie,
3) PZPN
4) ubezpieczyciele,
5) firmy kurierskie, przewozowe i pocztowe,
6) podmiot wykonujący działalność leczniczą,
7) podmioty zewnętrzne wspierające ŁZPN w świadczeniu usług drogą  elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi informatyczne,  wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, lub współpracują z ŁZPN w  ramach kampanii marketingowych.

Czas przetwarzania danych
 Będziemy przetwarzać Twoje dane w terminach wymaganych przez przepisy  prawa (wynikających z przepisów podatkowych, księgowych, kodeksu cywilnego  oraz kodeksu karnego). Część Twoich danych, w niezbędnym do celów  archiwalnych w interesie publicznym zakresie, będzie przetwarzana w sposób  ciągły.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie wiadomości z ŁZPN, to będziemy  przetwarzali Twoje dane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Twoje uprawnienia

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane, masz wobec nas prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych,
2) sprostowania danych,
3) usunięcia danych,
4) ograniczenia przetwarzania,
5) przenoszenia danych,
6) wniesienia sprzeciwu,
7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy musisz podać swoje dane?

Podajesz nam swoje dane w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego nie  zrobisz nie będziesz mógł funkcjonować w ramach polskich struktur  piłkarskich.

Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich

Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich lub organizacji  międzynarodowych.
W przypadkach wskazanego przekazania PZPN stosuje odpowiednie i właściwe  zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz  umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w  formie profilowania.