fot. Uwaga z tłem

Czekamy na wypełnione ankiety

Zgodnie z zapowiedzią Łódzki Związek Piłki Nożnej przesłał do trenerów z naszego regionu ankiety, których wyniki mają pomóc w przygotowaniu tematów na kolejne kursy i konferencje szkoleniowe, będące ważną częścią w procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.


Ankieta drogą elektroniczną trafiła już do szkoleniowców z województwa łódzkiego. Teraz czekamy na odpowiedzi, które pozwolą poznać oczekiwania potencjalnych uczestników kursów trenerskich różnych kategorii. Przyczynią się również do wyboru najbardziej interesujących tematów na szkolenia oraz dostarczą wskazówek, dzięki którym wzrośnie poziom merytoryczny zajęć.

Zachęcamy do jak najszybszego wypełnienia i odesłania ankiet do ŁZPN. Im więcej osób to zrobi, tym pełniejsza będzie wiedza o oczekiwaniach środowiska trenerskiego, co pozwoli na optymalne przygotowanie tematów na kolejne szkolenia.