fot. Sportowe Wakacje+

Dofinansowanie obozów sportowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki wyłoniło operatora krajowego organizacji obozów sportowych w ramach programu Sportowe Wakacje+. Na realizację tego zadania Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki przeznaczą łącznie 15 mln zł.


W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku.

Wnioski o dofinansowanie obozów sportowych można składać do 31.07.2022, lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie. Wnioski o refundację kosztów obozu można składać do 30.06.2022. Refundacja dotyczy obozu, którego realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej tj. w szczególności: związki stowarzyszeń, stowarzyszenia i fundacje.

Informacje dotyczące szczegółowych warunków konkursu, wraz z regulaminem i wzorami dokumentów do pobrania znajdują się tutaj.