fot. PZPN ŁNP logo

Covidowe ułatwienia

W związku z pandemią COVID-19 i związanymi z tym ograniczeniami w organizacji imprez z udziałem większej liczby uczestników zarząd PZPN podjął decyzję o możliwości przedłużenia licencji trenerskich w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym, bez wymaganej liczby godzin szkoleń.


Osoby składające stosowny wniosek o przedłużenie licencji i posiadające wymaganą liczbę 15 godzin szkoleń z ostatnich trzech lat (2018/2019/2020) otrzymają licencję ważną do 31.12.2023 (opłata zgodna z uchwałą PZPN)

Osoby składające stosowny wniosek o przedłużenie licencji i nie posiadające wymaganej liczby 15 godzin szkoleń z ostatnich trzech lat (2018/2019/2020) otrzymają licencję ważną do 31.12.2021.

Pozostałe warunki przyznania/przedłużenia licencji pozostają bez zmian.

Uchwała licencje trenerskie