fot. UEFA logo

Grassroots C i UEFA B w Łodzi

Nie ma już miejsc na kurs trenerski Grassroots C w Aleksandrowie Łódzkim, ale można się zapisywać na bliźniacze szkolenie w Łodzi. Zajęcia mają się rozpocząć na przełomie marca i kwietnia. W stolicy województwa jest też jeszcze kilka wolnych miejsc na kurs UEFA B.


Zapisów i wszelkich formalności związanych z uczestnictwem w kursach należy dokonywać za pośrednictwem osobistego profilu na platformie pzpn24.pzpn.pl, gdzie po zarejestrowaniu w zakładce danego wydarzenia można znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące kursu. Osoby zainteresowane udziałem w kursach przed złożeniem aplikacji muszą utworzyć konto trenera. 

Uczestnikiem kursów trenerskich UEFA może być osoba, która:

- posiada minimum średnie wykształcenie,
- posiada świadectwo ukończenia kursu pierwszej pomocy,
- przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
- przedstawi zaświadczenie o niekaralności z KRS (ważne 180 dni od daty wydania).