fot. Grassroots Łódź

Grassroots C i UEFA B

W niedzielę 20 listopada na obiektach użytkowanych przez ŁKS rozpoczął się w Łodzi zorganizowany przez ŁZPN kurs trenerski Grassroots C. Zajęcia prowadzone są w Centrum Sportu przy al. Unii Lubelskiej 2 oraz na boiskach ośrodka treningowego MOSiR Minerska.


Grassroots c Łódź

Kolejny kurs Grassroots C rozpocznie się 27 listopada w Bełchatowie, a na 3 grudnia 2022 zaplanowano w Łodzi początek kursu UEFA B. To ostatnie szkolenie również będzie prowadzone na obiektach przy al. Unii i ul. Minerskiej.

Przypominamy, że zapisów i wszelkich formalności związanych z uczestnictwem w kursach należy dokonywać za pośrednictwem osobistego profilu na platformie pzpn24.pzpn.pl, gdzie po zarejestrowaniu w zakładce danego wydarzenia można znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące kursu. Osoby zainteresowane udziałem w kursach przed złożeniem aplikacji muszą utworzyć konto trenera. 

Uczestnikiem kursów trenerskich UEFA może być osoba, która:

- posiada minimum średnie wykształcenie,
- posiada świadectwo ukończenia kursu pierwszej pomocy,
- przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
- przedstawi zaświadczenie o niekaralności z KRS (ważne 180 dni od daty wydania).