fot. Grassroots

Grassroots w Aleksandrowie

W sobotę 7 marca w Aleksandrowie Łódzkim rozpocznie się bezpłatny kurs trenerski Grassroots D. Zajęcia będą prowadzone na obiekcie MOSiR im. Włodzimierza Smolarka (ul. 11 Listopada 98). Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapraszamy!


To kolejna inicjatywa Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, wychodząca naprzeciw zapotrzebowaniu futbolowego środowiska, zmierzająca do podniesienia kwalifikacji osób zaangażowanych w prowadzenie drużyn na najniższych szczeblach rozgrywkowych oraz ułatwijąca klubom wypełnienie wymogów licencyjnych. Ukończenie bezpłatnego szkoleniau zostanie poświadczone dyplomem Grassroots D oraz licencją trenerską Grassroots D ważną do 31 grudnia 2023. 

Pierwszą sesję kursu w Aleksandrowie Łódzkim zaplanowano na 7 i 8 marca, a drugą na pierwszy weekend kwietnia (4-5). Osoby, które chcą jeszcze dołączyć do uczestników szkolenia powinny dokonać rejestracji na platformie PZPN24 (pzpn24.pzpn.pl). Chętni muszą posiadać: świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo ukończenia kursu pierwszej pomocy, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (ważne 180 dni od daty wydania) oraz zaświadczenie lekarskie.