fot. Koło seniora 2021

Inauguracja nowej kadencji

Pandemia Covid-19 odcisnęła swe piętno również na Kole Seniora Łódzkiego ZPN, które dopiero w połowie 2021 roku mogło zorganizować pierwsze zebranie w kadencji 2020 – 2024. Odbyło się ono na stadionie miejskim przy al. Piłsudskiego w Łodzi.


Spotkanie podzielono na dwie części. W pierwszej uczestnicy zwiedzili Muzeum Widzewa, a w drugiej spotkali się w sali konferencyjnej na posiedzeniu, które odbyło się zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. Przywitanie zebranych, w szczególności nowych kolegów, którzy staną się członkami naszego Koła Seniora ŁZPN.
2. Wręczenie pamiątkowych statuetek ŁZPN z okazji rocznic urodzin.
3. Przedstawienie przewodniczącego oraz członków Rady Koła Seniora ŁZPN.
4. Przekazanie dokumentów oraz urządzeń sekretariatu (kolega Janusz Kozulski przekazuje koledze Leszkowi Kwaśniewiczowi).
5. Informacja. Trzech naszych kolegów: Marek Dziuba, Piotr Diehl i Andrzej Urban zostało zgłoszonych do PZPN na turnus rehabilitacyjny do sanatorium w Ciechocinku.
6. Przedstawienie propozycji pracy Koła w bieżącej czteroletniej kadencji – wnioskujemy o dyskusję w przedmiotowych sprawach.
7. Prośba do wszystkich członków Koła o uregulowanie składek członkowskich za 2021 rok.
8. Na zaproszenie przewodniczącego Koła deklarację spotkania z jego członkami złożył Mirosław Tłokiński.
9. Wniosek o nawiązanie współpracy z innymi kołami seniora w Łodzi i w Polsce.
10. Propozycja zorganizowania w ostatnim tygodniu sierpnia 2021 roku spotkanie połączonego z grillem (może się odbyć na obiekcie SMS).
11. Uchwalenie wniosków.