fot. Logo ŁZPN z tłem

Jest rozporządzenie, więc gramy!

Zgodnie z zapowiedzią wracamy do gry na wszystkich poziomach rozgrywkowych! Po środowej konferencji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego weszły w życie stosowne rozporządzenia, które umożliwiają wszystkim drużynom piłkarskim powrót do treningów i rywalizacji o punkty.


Po zmianie przepisów do dnia 25 kwietnia 2021 r. prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy i bez udziału publiczności.

Dopuszczalna jest również działalność obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w miejscu, w którym jest prowadzona działalność, może przebywać nie więcej niż 25 osób. Funkcjonować również mogą obiekty sportowe wykorzystywane na potrzeby sportu zawodowego. W obu przypadkach działalność obiektów sportowych musi być prowadzona bez udziału publiczności.

Powyższe sformułowanie dotyczy obiektu (boiska), na którym rozgrywane są zawody, a nie całego kompleksu sportowego, w skład którego wchodzić może np. kilka boisk, kortów tenisowych itp. Zapis nie dotyczy też terenu otaczającego boisko, w tym ławek rezerwowych. W opinii Polskiego Związku Piłki Nożnej w świetle aktualnych przepisów do 25 kwietnia możliwe jest więc rozgrywanie spotkań piłkarskich z udziałem dwóch 11-osobowych zespołów i trzech sędziów prowadzących zawody. Tak więc oficjalnie kończymy przymusową przerwę i wracamy do gry!  

Czasowe zawieszenie rozgrywek seniorskich rozgrywek od Keeza Klasy Okręgowej w dół oraz rywalizacji w ligach młodzieżowych spowodowało konieczność wprowadzenia zmian w terminarzach. Łódzki Związek Piłki Nożnej dokonał już niezbędnych poprawek i zaktualizowane harmonogramy są już dostępne na stronie ŁZPN.