fot. Program Klub 2021

Klub 2021 - można składać wnioski

Rozpoczął się nabór wniosków do kolejnej edycji ministerialnego programu Klub, w ramach którego jest dofinansowywana działalność związana z upowszechnianiem sportu dzieci i młodzieży. Na realizację tego zadania w roku 2021 przeznaczono 40 mln zł.


Program jest skierowany do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia oraz uczniowskich klubów sportowych, prowadzących szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do lat 18. O wsparcie z programu Klub mogą się starać podmioty, które przynajmniej od trzech lat prowadzą zarejestrowaną działalność sportową, a w poprzednim i bieżącym roku otrzymały maksymalnie 200 tys. zł dotacji ze środków publicznych.

Tak jak w poprzednich latach maksymalnie kluby jednosekcyjne mogą otrzymać 10 tys. zł, a wielosekcyjne - 15 tys. zł. Pieniądze z programu w okresie od 1 stycznia do 15 listopada 2021 będzie można wykorzystać na: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, a także zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.

Na wynagrodzenia kluby jednosekcyjne mogą otrzymać 6 tys. zł (przy zgłoszeniu jednego szkoleniowca) lub 10 tys. zł (dwóch lub więcej szkoleniowców). W klubach wielosekcyjnych będą to kwoty 9 tys. zł (dwóch szkoleniowców) lub 15 tys. zł (trzech lub więcej szkoleniowców). Na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego lub organizacji obozu klub jednosekcyjny może otrzymać 4 tys. zł, a wielosekcyjny - 6 tys. zł.

Wnioski można składać do 15 marca 2021 roku na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl. Wypełnione wnioski należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacji dotyczące programu oraz zasad naboru wniosku znajdują się tutaj.