fot. Klub 2021

Klub 2021 - wydłużenie terminu

Minister Sportu i Turystyki wydłużył do 15 grudnia 2021 termin realizacji rządowego Programu Klub, w ramach którego jest dofinansowywana działalność związana z upowszechnianiem sportu dzieci i młodzieży. Na realizację tego zadania w bieżącym roku przeznaczono ponad 57 mln zł.


Program jest skierowany do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia oraz uczniowskich klubów sportowych, prowadzących szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do lat 18. Z Programu Klub wspierane są podmioty, które przynajmniej od trzech lat prowadzą zarejestrowaną działalność sportową, a w poprzednim i bieżącym roku otrzymały maksymalnie 200 tys. zł dotacji ze środków publicznych.

W ramach programu kluby jednosekcyjne otrzymują maksymalnie 10 tys. zł, a wielosekcyjne - 15 tys. zł. Pieniądze z programu można wykorzystywać na: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, a także zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.

Terminy realizacji zadania określone w umowach dotacyjnych zawartych z klubami w ramach Programu Klub pozostają bez zmian. Oznacza to, że wspomniane na wstępie wydłużenie terminu dotyczy wyłącznie tych beneficjentów, z którymi nie podpisano jeszcze umów.

Więcej informacji dotyczących programu można znaleźć tutaj.