fot. UEFA logo

Kończą się miejsca i czas na zapisy!

Dobiega końca rekrutacja na kursy trenerskie UEFA B w Skierniewicach i UEFA/Grassroots C w Bełchatowie. Listy uczestników będą wkrótce zamykane, więc chętni powinni się spieszyć z aplikacją.


Zajęcia na obu kursach mają się rozpocząć w ostatni weekend września. Na 20 października zaplanowano natomiast inaugurację kursu UEFA/Grassroots C w Łodzi. Trwa również nabór chętnych do udziału w łódzkim kursie UEFA A. Egzamin na to szkolenie odbędzie się w połowie grudnia 2022.

Zapisów i wszelkich formalności związanych z uczestnictwem w kursach należy dokonywać za pośrednictwem osobistego profilu na platformie pzpn24.pzpn.pl, gdzie po zarejestrowaniu w zakładce danego wydarzenia można znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące kursu. Osoby zainteresowane udziałem w kursach przed złożeniem aplikacji muszą utworzyć konto trenera. 

Uczestnikiem kursów trenerskich UEFA może być osoba, która:

- posiada minimum średnie wykształcenie,
- posiada świadectwo ukończenia kursu pierwszej pomocy,
- przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
- przedstawi zaświadczenie o niekaralności z KRS (ważne 180 dni od daty wydania).