fot. Uwaga z tłem

Kończą się miejsca na kurs kierowników bezpieczeństwa

W niedzielę 26 marca w siedzibie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej przy ulicy Próchnika 5 w Łodzi odbędzie się kurs dla kandydatów na kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych. Zajęcia rozpoczną się o godzinie 11:00.


Odpłatne szkolenie (koszt: 300 zł) Łódzki ZPN zorganizował przy współpracy z warszawskim konsorcjum TS Patrol. Kurs będzie przeprowadzony w oparciu o Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504) o bezpieczeństwie imprez masowych i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011r (Dz. U. z 2017r. por. 1347 oraz z 2020r. poz. 1678) w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać: kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko uczestnika, imię ojca oraz numer PESEL należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: dawid@tspatrol.pl. Na tę skrzynkę można również kierować ewentualne pytania dotyczące kursu. Szczegółowych informacji telefonicznie udzieli również Roman Kowalski z TS Patrol (730 001 447).

Przy okazji planowanego kursu przypominamy, że posiadania kierownika do spraw bezpieczeństwa z odpowiednimi uprawnieniami jest jednym z wymogów licencyjnych dla klubów od IV ligi w górę jest. Kierownik ds. bezpieczeństwa to osoba wyznaczona przez organizatora, reprezentująca go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej.