Kurs spikerów III i IV ligi

Do 7 sierpnia przyjmowane będą zapisy na kurs spikerów piłkarskich III i IV ligi. Szkolenie organizowane przez Lubelski Związek Piłki Nożnej odbędzie się 9 sierpnia. Ukończenie zajęć będzie potwierdzone certyfikatem uprawniającym do pracy podczas spotkań wspomnianych wyżej klas rozgrywkowych.


Zajęcia będą przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Departamentu Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej. Do udziału w kursie organizatorzy zachęcają przede wszystkim osoby, które w są dyspozycyjne w okresie rozgrywek piłkarskich, znają zasady gry oraz specyfikę piłki nożnej, mają dobrą opinię w środowisku, a w działalności społecznej kierują się etyką. Kandydaci na spikerów powinni również mieć bardzo dobry wzrok, donośny głos i zdolność jego modulacji, pogodne usposobienie i łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność panowania nad emocjami w trakcie meczów, umiejętność pracy na komputerze oraz wysoką sprawność organizacyjną. Każdy uczestnik kursu będzie musiał złożyć oświadczenie o niekaralności.

Dla osób spoza Lubelskiego ZPN koszt udziału w kursie wynosi 250 zł (osoba delegowana przez klub lub związek) lub 280 zł (osoba fizyczna). Zgłoszenia mailowe lub telefoniczne przyjmowane są przez Lubelski ZPN do 7 sierpnia 2019. Szczegółowe informacje w załączniku.

kurs zgloszenie

kurs informacje

rodo