fot. Kurs Spikera

Kurs spikerów III ligi i klas niższych

Do końca lipca będą przyjmowane zgłoszenia na kurs spikerów III ligi piłkarskiej oraz niższych klas rozgrywkowych.


Szkolenie organizowane przez Łódzki Związek Piłkì Nożnej ma się odbyć przed inauguracją sezonu 2023/2024. Dokładny termin jest jednak uzależniony od liczby uczestników. Jeśli limit miejsc nie zostanie wypełniony, to kurs zostanie przesunięty na przerwę  zimową nadchodzących rozgrywek.

Zajęcia będą przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Departamentu Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej, a ich ukończenie zostanie potwierdzone certyfikatem uprawniającym do pracy podczas spotkań wspomnianych wyżej klas rozgrywkowych.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: lodzki@zpn.pl lub telefonicznie pod numerem: 503 564 874.