fot. Uwaga z tłem

Licencje dla klubów IV ligi i klas niższych

Komisja do spraw Licencji Klubowych ŁZPN informuje że uruchomiona zostaje procedura licencyjna dla klubów IV Ligi oraz klas niższych ubiegających się o licencje klubowe na sezony 2020/2021 i 2021/2022.


Wnioski o przyznanie licencji należy złożyć za pośrednictwem formularza znajdującego się pod linkiem:

Wniosek licencyjny

Aby prawidłowo wypełnić wniosek licencyjny należy posiadać aktywne konto pocztowe w usłudze gmail. /Konto można założyć pod adresem gmail.com

Wniosek należy wypełnić w oparciu o Przepisy Licencyjne dla klubów IV Ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne oraz zgodnie z Uchwałą nr XX/5/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku Komisji ds. Nagłych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ustalenia szczegółowych kryteriów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne /patrz załączniki/.

Formularz wniosku jest tak opracowany, iż bez udzielenia odpowiedzi lub załączenia wymaganych dokumentów nie pozwoli na dalsze jego wypełnianie  a w konsekwencji jego złożenie. Dlatego w celu usprawnienia procesu składania wniosku warto wcześniej przygotować n/w dokumenty które należy załączyć do formularza w trakcie składania wniosku:

  • potwierdzenie opłaty licencyjnej /zgodnie z Uchwałą/
  • odpis aktualnego rejestru z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę/prezydenta zawierający następujące informacje: nazwa Wnioskodawcy, siedziba Wnioskodawcy, forma prawna Wnioskodawcy, lista osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, sposób reprezentacji Wnioskodawcy
  • porozumienie na szkolenie młodzieży z innym podmiotem /zgodnie z wzorem 10.4.2. - Wzór umowy na szkolenie młodzieży/
  • protokół weryfikacji boiska
  • licencja trenera
  • umowa użyczenia boiska /o ile wymagane/
  • uprawnieni kierownika ds bezpieczeństwa /o ile wymagane/
  • uprawnienia spikerów /o ile wymagane/

Załączniki można przesyłać w formacie: pdf, dokumenty word, open office, jpg, tiff, bmp. Maksymalny rozmiar załączników to 10MB

Załączone dokumenty powinny być czytelne oraz w odpowiedniej jakości umożliwiającej wykonania wydruku.

Dopuszcza się wykonanie zdjęć załączników. W takim przypadku zdjęcie dokumentu należy wykonać zgodnie z poniższymi zasadami: - jednolite tło np. blat stołu lub inna gładka, jednobarwna powierzchnia - prawidłowo doświetlone - jakość umożliwiające wydruk dokumentu

Komisja wyznaczyła termin składania wniosków do dnia 25 maja br.

Po przesłaniu wniosku otrzymacie Państwo na podany adres email potwierdzenie złożenia wniosku. Dodatkowo załączony w wiadomości link umożliwia poprawienie złożonego już wniosku.

Wniosek o przyznanie licencji

Ustanowienie pełnomocnika Klubu

Oświadczenie dotyczące kryteriów prawnych

Oświadczenie dotyczące kryteium sportowego

Oświdczenie dotyczące kryterium infrastrukturalnego

Oświadczenie dotyczące kryterium personalnego

Oświadczenie dotycząe kryterium finansowego

Oświadczenie dotyczące stosowania przepisów RODO