fot. Uwaga z tłem

Licencje klubowe 2021/2022

Komisja do spraw Licencji Klubowych ŁZPN informuje że uruchomiona zostaje procedura licencyjna dla klubów IV Ligi oraz klas niższych ubiegających się o licencje klubowe na sezony 2021/2022 i 2022/2023.


Procedura licencyjna przeprowadzona będzie na podstawie Podręcznika licencyjnego dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne. Wnioski o przyznanie licencji należy złożyć za pośrednictwem formularza znajdującego się tutaj.

Aby prawidłowo wypełnić wniosek licencyjny należy posiadać aktywne konto pocztowe w usłudze gmail. Konto można założyć pod adresem: gmail.com

Wniosek należy wypełnić w oparciu o Przepisy Licencyjne dla klubów IV Ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne oraz zgodnie z Uchwałą nr XX/5/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku Komisji ds. Nagłych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ustalenia szczegółowych kryteriów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne.

Formularz wniosku jest tak opracowany, iż bez udzielenia odpowiedzi lub załączenia wymaganych dokumentów nie pozwoli na dalsze jego wypełnianie, a w konsekwencji jego złożenie. Dlatego w celu usprawnienia procesu składania wniosku warto wcześniej przygotować n/w dokumenty, które należy załączyć do formularza w trakcie składania wniosku:

potwierdzenie opłaty licencyjnej (zgodnie z Uchwałą);
odpis aktualnego rejestru z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę/prezydenta, zawierający następujące informacje: nazwa Wnioskodawcy, siedziba Wnioskodawcy, forma prawna Wnioskodawcy, lista osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, sposób reprezentacji Wnioskodawcy;
porozumienie na szkolenie młodzieży z innym podmiotem (zgodnie z wzorem 10.4.2. - Wzór umowy na szkolenie młodzieży);
protokół weryfikacji boiska;
licencja trenera;
umowa użyczenia boiska (o ile wymagane);
uprawnienia kierownika ds bezpieczeństwa (o ile wymagane);
uprawnienia spikerów (o ile wymagane).
Załączniki można przesyłać w formacie: pdf, dokumenty word, open office, jpg, tiff, bmp. Maksymalny rozmiar załączników to 10MB

Załączone dokumenty powinny być czytelne oraz w odpowiedniej jakości umożliwiającej wykonanie wydruku.

Dopuszcza się wykonanie zdjęć załączników. W takim przypadku zdjęcie dokumentu należy wykonać zgodnie z poniższymi zasadami: - jednolite tło np. blat stołu lub inna gładka, jednobarwna powierzchnia - prawidłowo doświetlone - jakość umożliwiająca wydruk dokumentu.

Komisja wyznaczyła termin składania wniosków do dnia:

21 maja 2021 roku dla klubów IV ligowych;

31 maja 2021 roku dla pozostałych klubów (klasa okręgowa, A, B i młodzieżowe).

Po przesłaniu wniosku otrzymacie Państwo na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia wniosku. Dodatkowo załączony w wiadomości link umożliwia poprawienie złożonego już wniosku.