fot. Uwaga z tłem

Licencje na sezony: 2023/2024 i 2024/2025

Po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez kluby IV ligi oraz klas niższych Komisja ds Licencji Klubowych Łódzkiego ZPN wydała ponad 120 podmiotom zgodę na udział w rozgrywkach w sezonach 2023/2024 i 2024/2025.


Licencje otrzymało m.in. 11 klubów czwartoligowych i 32 z klas okręgowych. Pełna lista znajduje się w zamieszczonym poniżej komunikacie Komisji ds. Licencji Klubowych ŁZPN.

Komunikat Komisji ds Licencji Klubowych na sezon 2023-2024 oraz 2024-2025.pdf