fot. Logo ŁZPN z tłem

Lista drużyn klasy A

Do sezonu 2021/2022 w rozgrywkach klasy A przystąpi 125 drużyn podzielonych na dziewięć grup.


Najwięcej zespołów - 55 - będzie rywalizowało w czterech grupach okręgu łódzkiego. Po 28 znalazło się w okręgach piotrkowskim i sieradzkim (po dwie grupy), a 14 grać będzie w okręgu skierniewickim. Pełna lista w załączniku.

Lista drużyn klasy A