fot. Koło Seniora

Nie ma czasu na nudę

Członkowie Koła Seniora Łódzkiego Związku Piłki Nożnej - działającego pod przewodnictwem Jana Wawrzko, Wiesława Surlita i Janusza Ciszewskiego - nie lubią bezczynności.


Regularnie organizują więc interesujące wycieczki oraz okolicznościowe spotkania, m.in. z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych. W ich trakcie mają okazję do zacieśniania więzi towarzyskich.

Poniżej prezentujemy fotograficzną dokumentację z kilku takich spotkań, w których brali też udział goście z: Piotrkowa Trybunalskiego, Płocka, Rzeszowa oraz Górnego Śląska. Są również zdjęcia z ubiegłotygodniowej (11 maja) wycieczki do Rogowa, gdzie członkowie Kół Seniora ŁZPN z Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego zwiedzali Muzeum Lasu i Drewna oraz Arboretum.

Koło Seniora

Członkowie Koła Seniora Łódzkiego ZPN z kolegami zrzeszonymi w Klubie Seniora Śląskiego ZPN. Stoją od lewej: Zbigniew Myga, Mirosław Bulzacki, Jan Wawrzko, Jan Rudnow, Włodzimierz Tylak, Wiesław Surlit, Jacek Góralczyk, Stefan Mleczko. Spotkanie odbyło się 6 kwietnia 2022 w Łodzi.

Koło Seniora

Wiesław Surlit odbiera najwyższe odznaczenie Delegatury ŁZPN w Piotrkowie Trybunalskim. Pamiątkowy medal wręcza szef delegatury Stanisław Sipa. 16 grudnia 2021.

Klub Seniora

Przewodniczący Klubu Seniora Śląskiego ZPN Jacek Góralczyk prezentuje pamiątkową statuetkę przekazaną przez przewodniczącego Koła Seniora ŁZPN Jana Wawrzko. Spotkanie w Rudzie Śląskiej, 5 kwietnia 2022.

Koło Seniora

Przewodniczący Koła Seniora ŁZPN Jan Wawrzko wraz z przedstawicielami płockiego Klubu Seniora. Spotkanie w Łodzi, 15 grudnia 2021.

Koło Seniora

Spotkanie z członkami Koła Seniora w Piotrkowie Trybunalskim. 16 grudnia 2021.

Koło Seniora

Jan Wawrzko z Mirosławem Ossowskim - aktualny i były przewodniczący Koła Seniora ŁZPN. Łódź, 15 grudnia 2021.

Koło Seniora

Wspólne zdjęcie po otrzymaniu pamiątkowych odznaczeń na spotkaniu w Piotrkowie Trybunalskim. 16 grudnia 2021.

Koło Seniora

Koło Seniora ŁZPN i Klub Seniora Śląskiego ZPN. Spotkanie w Łodzi, 6 kwietnia 2022.

Koło Seniora

Zaprzyjaźnione Kluby Seniora z: Płocka, Rzeszowa i Łodzi. 15 grudnia 2021, Łódź.

Koło Seniora, Rogów

Koło Seniora, Rogów

Koło Seniora, Rogów

Wycieczka do Rogowa członków Kół Seniora ŁZPN z Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego. Muzeum Lasu i Drewna oraz Arboretum. 11 maja 2022.