fot. Logo ŁZPN z tłem

Nowa Ustawa, nowe stawki

Z dniem 1 października 2019 weszła w życie Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1835.). W związku z tym informujemy, że wypłata należności z tytułu prowadzenia zawodów piłkarskich na terenie województwa łódzkiego powinna uwzględniać zapisy zawarte w powyższej Ustawie.


Najistotniejsza zmiana dotyczy zmiany stawki podatku PIT z 18 % na 17 %. Od dnia 1 października 2019 delegacje sędziowskie powinny więc być wypłacane zgodnie z obowiązującymi zapisami Ustawy. W załączeniu znajduje się aktualna tabela zryczałtowanych stawek ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów oraz delegatów.

tabela zryczałtowanych ekwiwalentów