fot. UEFA logo

Nowe zasady kształcenia trenerów

Zarząd PZPN podjął uchwałę, na mocy której system kształcenia trenerów piłki nożnej w Polsce został dostosowany do wymogów Konwencji Trenerskiej UEFA 2020 oraz Karty Grassroots UEFA.


Z chwilą wejścia w życie wspomnianej uchwały na terenie wszystkich Wojewódzkich ZPN obowiązują takie same wymogi dotyczące naborów na kursy szkoleniowe i pobieranych opłat. Szczegóły w załączniku.

Uchwała PZPN w sprawie organizacji kursów kształcenia trenerów piłki nożnej