fot. Ubezpieczenia

Oferta dla reprezentacji WZPN

Kahlenberg Services oferuje wyjątkową polisę NNW, przygotowaną dla reprezentacji Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. Stworzono ją z myślą o objęciu ochroną ubezpieczeniową zawodników/zawodniczek grających w kadrach WZPN. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy.


Polisa jest produktem ubezpieczeniowym nowej generacji: łączy cechy tradycyjnego ubezpieczenia NNW (uszczerbek na zdrowiu) z refundacją kosztów diagnostyki i leczenia oraz rehabilitacji i zakupu środków ortopedycznych w razie urazu lub kontuzji, jakich doznał zawodnik/zawodniczka będący pod opieką WZPN na boisku, w czasie treningu, zgrupowania kadry reprezentacji wojewódzkiej albo obozu szkoleniowego na terytorium RP. 

Zakres ochrony obejmuje m.in: złamania, zwichnięcia, skręcenia, obrażenia ciała, jeżeli doszło do nich na boisku lub w czasie treningu oraz następstwa zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego. Polisa NNW Reprezentacji WZPN jest ubezpieczeniem zbiorowym, bezimiennym. Bezimienna formuła ubezpieczenia służy ograniczeniu procedur formalnych i uwzględnia specyfikę funkcjonowania wojewódzkiej reprezentacji WZPN, wynikającą z dużej, naturalnej rotacji powoływanych do kadry wojewódzkiej zawodników/zawodniczek.

Płatnikiem składki jest Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, który zawiera umowę ubezpieczeniową. Płatność składki jest jednorazowa!

Szczegółowe informacje na temat polisy można znaleźć tutaj oraz w poniższych załącznikach.

NNW PZU PZPN WZPN formularz zgłoszeniowy

WZPN lista powołanych

Tabela Świadczeń dla zawodników NNW PZU PZPN

OWU PZU NNW od 21.11.2020

Postanowienia dodatkowe lub odmienne do OWU NNW

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym PZU NNW Grupowe

Informacja o dystrybutorze - Kahlenberg Services PZU