fot. Opłatek Koła Seniora

Opłatek Koła Seniora

W przedświątecznym okresie bardzo aktywni są członkowie Koła Seniora ŁZPN, którzy oprócz tradycyjnego spotkania opłatkowego mieli w planach jubileuszowe obchody związane z 35-leciem działalności.

Od 1983 roku seniorzy skupieni przy Łódzkim Związku Piłki Nożnej prowadzą aktywną działalność na rzecz integracji, propagowania, kultywowania i utrwalania tradycji łódzkiego oraz polskiego futbolu. Jednym z najważniejszych aspektów działalności Koła Seniora ŁZPN jest współpraca z podobnymi organizacjami funkcjonującymi przy innych związkach wojewódzkich. O jej dotychczasowych efektach oraz planach na przyszłość rozmawiano w łódzkiej Szkole Gastronomicznej, gdzie odbyło się spotkanie z okazji 35-lecia Koła Seniora ŁZPN. Oprócz jego członków oraz prezesa ŁZPN Adama Kaźmierczaka uczestniczyli w nim również przedstawiciele kół seniora PZPN, Śląskiego ZPN, Kujawsko-Pomorskiego ZPN, Małopolskiego ZPN, Świętokrzyskiego ZPN Zachodniopomorskiego ZPN oraz OZPN w Piotrkowie Trybunalskim. Podczas spotkania zasłużonym członkom Koła Seniora ŁZPN wręczono odznaczenia i wyróżnienia.

Uroczysta atmosfera panowała również podczas tradycyjnego spotkania opłatkowego, zorganizowanego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Uczestnicy, wśród których byli członkowie kół seniora ŁZPN oraz OZPN w Piotrkowie Trybunalskim, otrzymali błogosławieństwo od kapelana łódzkiego sportu księdza Pawła Miziołka.

​Opłatek Koła Seniora