fot. UEFA logo

Ostatnie miejsca na UEFA B w Łodzi!

To już ostatni dzwonek dla osób, które chciałyby wziąć udział w organizowanym przez ŁZPN kursie trenerskim UEFA B. Na szkolenie w Łodzi pozostało już tylko kilka wolnych miejsc.


Zajęcia w ośrodku treningowym przy ulicy Minerskiej mają się rozpocząć na przełomie lutego i marca. 

Przypominamy, że wszelkich formalności związanych z uczestnictwem w kursach należy dokonywać za pośrednictwem osobistego profilu na platformie pzpn24.pzpn.pl, gdzie po zarejestrowaniu w zakładce danego wydarzenia można znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące kursu. Osoby zainteresowane udziałem w kursach przed złożeniem aplikacji muszą utworzyć konto trenera. 

Uczestnikiem kursów trenerskich UEFA może być osoba, która:

- posiada minimum średnie wykształcenie,
- posiada świadectwo ukończenia kursu pierwszej pomocy,
- przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
- przedstawi zaświadczenie o niekaralności z KRS (ważne 180 dni od daty wydania).