fot. TRENERSKIE KURSY UEFA

Ostatnie wolne miejsca na kursy

To ważna informacja dla trenerów, którzy nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji, aby wziąć udział w nadchodzących kursach trenerskich.


Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc na kurs UEFA B organizowany w Łodzi oraz na kurs UEFA C organizowany w Bełchatowie. Otwarta jest także rekrutacja na kurs UEFA C w Łodzi.

Przypominamy, że zapisów i wszelkich formalności związanych z uczestnictwem w kursach należy dokonywać za pośrednictwem osobistego profilu na platformie pzpn24.pzpn.pl, gdzie po zarejestrowaniu w zakładce danego wydarzenia można znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące kursu. Osoby zainteresowane udziałem w kursach przed złożeniem aplikacji muszą utworzyć konto trenera. 

Uczestnikiem kursów trenerskich UEFA może być osoba, która:

- posiada minimum średnie wykształcenie,
- posiada świadectwo ukończenia kursu pierwszej pomocy,
- przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
- przedstawi zaświadczenie o niekaralności z KRS (ważne 180 dni od daty wydania).