fot. Uwaga z tłem

Praca biura i delegatur

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Łódzki Związek Piłki Nożnej apeluje o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w biurze przy ul. Próchnika 5 w Łodzi oraz w siedzibach delegatur w: Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach.


Decyzją rządu od soboty 24 października 2020 cała Polska będzie objeta obostrzeniami czerwonej strefy. Wprowadzane ograniczenia mają na celu zmniejszenie skali rozprzestrzeniania sie koronawirusa Covid-19. Mając na względzie bezpieczeństwo pracowników ŁZPN oraz przedstawicieli wszystkich klubów zrzeszonych w naszym Związku rekomendujemy przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa (m.in. zachowanie dystansu społecznego, noszenie maseczek w przestrzeni publicznej oraz regularna dezynfekcję) oraz maksymalne ograniczenie wizyt w biurze i delegaturach.

W związku z powyższym prosimy jak najwięcej spraw załatwiać drogą mailową i telefoniczną. Zalecamy korzystanie z adresu: lodzki@zpn.pl oraz poniższej listy kontaktowej:

 

Wydział Gier i Ewidencji / Wydział Dyscypliny (wszelkie sprawy związane z rozgrywkami)

sszczepanski@lzpn.org, 517 393 838

 

Licencje i kursy trenerskie

piotr.grzelak@pzpn.pl, 502 159 780

lodzkizpn@gmail.com, 507 178 676

 

Licencje klubowe

sszczepanski@lzpn.org, 517 393 838

 

Kadry wojewódzkie

piotr.grzelak@pzpn.pl, 502 159 780

akondras@lzpn.org

 

Księgowość

gcnatalska@lzpn.org

 

Sprawy sędziowskie

banasiak68@gmail.com, 603 503 115

tom.rad18@wp.pl, 695 594 475

 

Sprawy organizacyjne

lodzkizpn@gmail.com, 507 178 676

 

Delegatura Piotrków Trybunalski

biuropiotrkow@lzpn.org

 

Delegatura Sieradz

biurosieradz@lzpn.org, 515 235 846, 607 338 666

 

Delegatura Skierniewice

biuroskierniewice@lzpn.org, 505 171 045

 

We wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Łódzkiego Związku Piłki Nożnej:

prezes ŁZPN Adam Kaźmierczak - ak@lzpn.org, 509 338 244