fot. Wigilia 2022

Pracowity koniec roku

Ostatni kwartał 2022 roku był bardzo pracowity dla Koła Seniorów Łódzkiego ZPN. Okres intensywnej pracy rozpoczął się 1 października walnym zebraniem, podczas którego podsumowano półmetek bieżącej kadencji. W połowie listopada szef Koła Jan Wawrzko wziął udział w spotkaniu przewodniczących Klubów Seniora Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, a miesiąc później wszyscy członkowie Koła spotkali się na Wigilii.


Dzięki uprzejmości prezesa Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sławomira Woracha Walne Zebranie Członków Koła Seniora ŁZPN odbyło się w sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego im. Władysława Króla w Łodzi. W jego trakcie przewodniczący Wawrzko odczytał sprawozdanie z działalności Koła za okres od 1 października 2020 do 1 października 2022, a Andrzej Majchrzak przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej za połowę kadencji. Podczas jawnego głosowania oba dokumenty otrzymały wotum zaufania i zostały jednogłośnie przyjęte. W ten sam sposób i z takim samym skutkiem zaakceptowano uchwałę o podniesieniu z dniem 1 stycznia 2023 wysokości rocznych składek członkowskich z 40 zł na 60 zł. W dalszej części zebrania omówiono najbliższe działania związane m.in. z organizacją Jubileuszu 40-lecia Koła Seniora ŁZPN oraz odznaczeniami dla zasłużonych członków Koła.

W połowie listopada w warszawskim hotelu Ibis odbyło się spotkanie przewodniczących Klubów Seniora Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. Łódzkie Koło reprezentował Jan Wawrzko. Była to doskonała okazja nie tylko do przekazania kompletu dokumentów z uchwałami PZPN dotyczącymi Regulaminu Klubu Seniora, ale też do nawiązania kontaktów z reaktywowanymi bądź nowymi klubami. Wystąpienia przedstawicieli poszczególnych związków pozwoliły zapoznać się z różnorodnymi programami działań, które mogą być zaadoptowane również w innych regionach. Podczas spotkania przewodnicząca Rady Funduszu Pomocy Koleżeńskiej Lidia Borska zwróciła się z prośbą o wypełnianie wniosków dla osób potrzebujących wsparcia.

Warszawa, 16 listopada 2022

Końcowym akcentem 2022 roku było spotkanie wigilijne, które odbyło się 15 grudnia w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ulicy Sienkiewicza 88 w Łodzi. Uczesniczyły w nim 42 osoby. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: kapelan łódzkiego sportu, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Judy Tadeusza w Łodzi ksiądz Paweł Miziołek, dyrektor Wydziału Sportu UMŁ Marek Kondraciuk oraz przedstawiciele Koła Seniora Delegatury ŁZPN w Piotrkowie Trybunalskim, a także Klubów Seniora z Płocka i Rzeszowa. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. Zebranych przywitał przewodniczący Wawrzko, po którym głos zabrał ksiądz Miziołek. Po wspólnej modlitwie podzielono się opłatkiem, a następnie obdarowano gości proporcami, znaczkami i różnymi gadżetami ŁZPN. Zaproszone delegacje zrewanżowały się prezentami, które trafiły do gablot sali konferencyjnej Łódzkiego ZPN. Podczas późniejszych rozmów wymieniano się doświadczeniami i deklarowano chęć kontynuowania ścisłej współpracy. Szef łódzkiego Koła życzył obecnym wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2023 Roku. Wyraził też nadzieję, że wreszcie opuści nas nie tylko Covid-19, ale też inne pandemie atakujące ludzkość pod koniec minionego roku.