fot. Program Klub

Klub 2020 - trwa nabór wniosków

Do 15 marca 2020 Ministerstwo Sportu będzie przyjmowało wnioski do kolejnej edycji programu Klub, w ramach którego jest dofinansowywana działalność związana z upowszechnianiem sportu dzieci i młodzieży. Na realizację tego zadania przeznaczono 40 mln zł, która umożliwi wsparcie działalności ok. 3 700 klubów w całym kraju.


Program jest skierowany do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia i prowadzących szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do lat 18. O wsparcie z programu Klub mogą się starać podmioty, które przynajmniej od trzech lat prowadzą zarejestrowaną działalność sportową, a w poprzednim i bieżącym roku otrzymały maksymalnie 200 tys. zł dotacji ze środków publicznych.

Z pieniędzy MS można dofinansować wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizację obozów sportowych i zakup sprzętu sportowego. Na wynagrodzenia kluby jednosekcyjne mogą otrzymać do 6 tys. zł, a wielosekcyjne do 9 tys. zł. Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego lub organizacji obozu to odpowiednio 4 tys. zł i 6 tys. zł. Łącznie kluby jednosekcyjne mogą więc otrzymać 10 tys. zł, a wielosekcyjne 15 tys. zł. Wysokość dofinansowania nie może jednak przekroczyć 90 proc. całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania.

Wnioski można składać do 15 marca 2020 na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl. Wnioski należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacji dotyczące programu oraz zasad naboru wniosku znajdują się na stronie MS.