fot. Certyfikacja

Ruszył dodatkowy nabór

Zgodnie z tym, o czym informowaliśmy na naszej stronie w pierwszej połowie stycznia, dzisiaj (1 lutego) został uruchomiony dodatkowy nabór do trzeciego cyklu Programu Certyfikacji. Jest on otwarty dla wszystkich szkółek piłkarskich w Polsce. Poniżej przedstawiamy proces ubiegania się o certyfikat w ramach ponownego naboru oraz jego harmonogram.


Proces ubiegania się o certyfikat odbywa się w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską. Co ważne, ponowny nabór jest otwarty dla wszystkich podmiotów, również tych, których wnioski pierwotnie zostały odrzucone, a także tych, które ze względu na karencję w ogóle nie mogły starać się wówczas o odznaczenie w postaci gwiazdki PZPN.

Opis całego procesu ubiegania się o certyfikat znajduje się W TYM MIEJSCU. Po kliknięciu w link zostaniecie Państwo przekierowani do prezentacji, w której szczegółowo opisano kolejne kroki do wykonania. Zamieszczono w niej także pomocnicze materiały wideo.

Pierwszym etapem dodatkowego naboru jest składanie formularzy rejestracyjnych. Potrwa ono do najbliższego poniedziałku (7 lutego). Następnym krokiem będzie złożenie formularzy zgłoszeniowych, a w dalszej kolejności uzupełnianie danych w Systemie Zarządzania Szkółką oraz wizyty wstępne i monitorujące w szkółkach. Po nich dojdzie do posiedzenia Komisji Weryfikacyjnej, zatwierdzającej ostateczną listę szkółek zakwalifikowanych do programu.

Pełny harmonogram przedstawia poniższa grafika.

Certyfikacja - dodatkowy nabór

Gorąco zachęcamy do przystąpienia do naboru wszystkie szkółki piłkarskie. Zalecamy jednocześnie przygotowanie się do tego procesu poprzez zapoznanie się z REGULAMINEM.