fot. Sport Wszystkich Dzieci

Sport Wszystkich Dzieci

Ruszył nabór wniosków do ministerialnego programu Sport Wszystkich Dzieci, na realizację którego w roku 2021 roku przeznaczono kwotę 49 mln zł.


Ze względu na swoją specyfikę program adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założeniem Programu jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej. 

Nabór wniosków dotyczy trzech zadań:

 1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – 21 000 000 zł.
  • Wnioski należy składać do dnia 14 grudnia 2020 r.
  • Termin rozpatrzenia do dnia 11 stycznia 2021 r.
  • Termin realizacji zadania od dnia 4 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
 2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 10 000 000 zł.
  • Wnioski należy składać do dnia 20 stycznia 2021 r.
  • Termin rozpatrzenia do dnia 22 marca 2021 r.
  • Termin realizacji zadania od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
 3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – 18 000 000 zł. 
  • Wnioski należy składać do dnia 29 stycznia 2021 r.
  • Termin rozpatrzenia do dnia 22 marca 2021 r.
  • Termin realizacji zadania od dnia 4 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Z uwagi na trudną sytuację finansową organizacji sportowych, spowodowaną pandemią, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński zdecydował o zwiększeniu stawki dla instruktorów i trenerów prowadzących zajęcia sportowe w ramach zadania nr 3 do poziomu 60 zł (w roku bieżącym - 40 zł). W zadaniu nr 2 i 3 zmniejszony został wymagany wkład własny do poziomu 5% (dotychczas wynosił odpowiednio 20% i 30%).  

Więcej informacji znajduje się tutaj.