fot. Mobilne AMO logo

Trenerzy wspierają certyfikowane szkółki

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska trenerskiego oraz podmiotów biorących udział w Programie Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich, trenerzy Mobilnej Akademii Młodych Orłów proponują dodatkowe wsparcie w zakresie merytorycznego obszaru treningu. Wsparcia tego udzielają przyjeżdżając do zainteresowanej szkółki i przeprowadzając edukacyjną wizytę monitorującą.


Trenerzy Mobilnej AMO mogą przyjechać do dowolnej certyfikowanej szkółki, która wyrazi chęć przeprowadzenia takiej wizyty. Możliwa jest także wizyta w szkółce przygotowującej się do udziału w Programie Certyfikacji PZPN.

Trenerzy podczas wizyty przeprowadzą obserwację dwóch jednostek treningowych prowadzonych danego dnia według normalnego planu zajęć szkółki. Następnie ocenią merytoryczną część treningu. Po zakończeniu danej jednostki szczegółowo omówią zajęcia z trenerami prowadzącymi według arkusza wizyty monitorującej, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku przyjazdu Trenerów Monitorujących z Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Co istotne – wizyta ma wyłącznie charakter edukacyjny. Nie przekłada się na pozytywną bądź negatywną ocenę w Programie Certyfikacji PZPN. Jej celami są: wskazanie obszarów, w których występują deficyty w szkoleniu i wspólne zastanowienie się nad możliwymi rozwiązaniami służącymi rozwojowi trenerów oraz zawodników w szkółce. Trenerzy Mobilnej AMO podczas edukacyjnej wizyty dokonują wyłącznie oceny merytorycznego obszaru treningu, a nie kryteriów programu. W przypadku pytań wykraczających poza obszar merytoryczny, prosimy o kontakt za pośrednictwem dedykowanych adresów mailowych.

Szkółki, kluby i akademie zainteresowane zorganizowaniem u siebie edukacyjnej wizyty monitorującej powinny kontaktować się z trenerami Mobilnej AMO w swoim województwie.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail:

Sławomir Kraska – tel.: 501 558 697, e-mail: slawomir.kraska@pzpn.pl

Rafał Poznański – tel.: 501 558 757, e-mail: rafal.poznanski@pzpn.pl