fot. Uefa Slider

Ostatnie miejsca na: UEFA/Grassroots C, UEFA B i UEFA A

Łódzki Związek Piłki Nożnej informuje, że jest jeszcze kilka wolnych miejsc na kursy trenerskie: UEFA/Grassroots C, UEFA B i UEFA A. Zapisy powoli się kończą, więc osoby zaintetesowane zachęcamy do jak najszybszej rejestracji. Zapraszamy!


Kursy UEFA/Grassroots C są organizowanych w: Aleksandrowie Łódzkim, Skierniewicach, Bełchatowie, Łęczycy i Opocznie. W Łodzi odbędą się natomiast kursy: UEFA B (pierwsza połowa 2022) i UEFA A. Na ten ostatni nabór trwa tylko do końca października!  

Zapisów i wszelkich formalności związanych z uczestnictwem w kursach należy dokonywać za pośrednictwem osobistego profilu na platformie pzpn24.pzpn.pl, gdzie po zarejestrowaniu w zakładce danego wydarzenia można znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące kursu.

Uczestnikiem kursów trenerskich UEFA może być osoba, która:

- posiada minimum średnie wykształcenie,
- posiada świadectwo ukończenia kursu pierwszej pomocy,
- przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
- przedstawi zaświadczenie o niekaralności z KRS (ważne 180 dni od daty wydania).

Wszystkie w/w dokumenty należy załączyć na profilu indywidulanym na stronie: pzpn24.pzpn.pl.

Koszt kursu UEFA/Grassroots C wynosi 800 zł, UEFA B – 2 000 zł, a UEFA A – 3 500 zł (kwoty brutto). We wszystkich przypadkach jest możliwość wniesienia opłaty w ratach.