fot. UEFA logo

Trwają zapisy na UEFA/Grassroots C i UEFA B

Łódzki Związek Piłki Nożnej zaprasza do udziału w organizowanych na terenie całego województwa kursach trenerskich. Trwają już zapisy na kursy UEFA/Grassroots C i UEFA B, a od maja będzie można aplikować na kurs UEFA A. Zapisów i wszelkich formalności związanych z uczestnictwem w kursach należy dokonywać za pośrednictwem osobistego profilu na platformie pzpn24.pzpn.pl, gdzie po zarejestrowaniu w zakładce danego wydarzenia można znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące kursu.


Trwa nabór na kursy UEFA/Grassroots C w: Sieradzu, Skierniewicach, Bełchatowie i Łęczycy, a od kwietnia rozpoczną się zapisy na kursy w Aleksandrowie Łódzkim oraz Opocznie.

Do 18 kwietnia prowadzony będzie nabór na kurs UEFA B, który odbędzie się w Bełchatowie. Kolejne szkolenie w tej kategorii zaplanowane jest na pierwszą połowę roku 2022.

Od maja 2021 będzie można aplikować na kurs UEFA A, edycja 2022.

Uczestnikiem kursów trenerskich UEFA może być osoba, która:

- posiada minimum średnie wykształcenie,
- posiada świadectwo ukończenia kursu pierwszej pomocy,
- przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
- przedstawi zaświadczenie o niekaralności z KRS (ważne 180 dni od daty wydania).

Wszystkie w/w dokumenty należy załączyć na profilu indywidulanym na stronie: pzpn24.pzpn.pl, na której można tez znaleźć szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kursów.  

Koszt kursu UEFA/Grassroots C wynosi 800 zł, a kursu UEFA B – 2000 zł. W obu przypadkach jest możliwość opłaty w ratach.