fot. UEFA logo

Wolne miejsca w Bełchatowie i Skierniewicach

Dobiegają końca zapisy na organizowane przez ŁZPN kursy trenerskie UEFA/Grassroots C. Wolne miejsca są jeszcze w: Bełchatowie (2) i Skierniewicach (3)..


Zapisów i wszelkich formalności związanych z uczestnictwem w kursach należy dokonywać za pośrednictwem osobistego profilu na platformie pzpn24.pzpn.pl, gdzie po zarejestrowaniu w zakładce danego wydarzenia można znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące kursu.

Uczestnikiem kursów trenerskich UEFA może być osoba, która:

- posiada minimum średnie wykształcenie,
- posiada świadectwo ukończenia kursu pierwszej pomocy,
- przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
- przedstawi zaświadczenie o niekaralności z KRS (ważne 180 dni od daty wydania).

Wszystkie w/w dokumenty należy załączyć na profilu indywidulanym na stronie: pzpn24.pzpn.pl.

Koszt kursu UEFA/Grassroots C wynosi 800 zł. Jest możliwość wniesienia opłaty w ratach.