fot. UEFA logo

Wolne miejsce na UEFA C

Zwolniło się jedno miejsce na kurs UEFA C (dawny Grassroots C) w Łodzi. Zajęcia na obiektach wykorzystywanych przez piłkarzy ŁKS rozpoczną się w niedzielę 28 maja.


Zapisów i wszelkich formalności związanych z uczestnictwem w kursie należy dokonać za pośrednictwem osobistego profilu na platformie pzpn24.pzpn.pl, gdzie po zarejestrowaniu w zakładce danego wydarzenia można znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące kursu. Przed złożeniem aplikacji trzeba utworzyć konto trenera. 

Przypominamy, że uczestnikiem kursów trenerskich UEFA może być osoba, która:

- posiada minimum średnie wykształcenie,
- posiada świadectwo ukończenia kursu pierwszej pomocy,
- przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
- przedstawi zaświadczenie o niekaralności z KRS (ważne 180 dni od daty wydania).