fot. Mobilne AMO logo

Wsparcie dla certyfikowanych szkółek

Trenerzy Mobilnej Akademii Młodych Orłów wyszli z inicjatywą merytorycznego wsparcia szkółek piłkarskich uczestniczących w Programie Certyfikacji PZPN. Pomoc szkoleniowa będzie udzielana w ramach wizyt edukacyjnych.


- Na zaproszenie podmiotu biorącego udział w Programie Certyfikacji przeprowadzimy obserwację dwóch jednostek treningowych w danej szkółce i ocenimy część merytoryczną przeprowadzonych zajęć. Po zakończeniu danej jednostki omówimy ją szczegółowo z trenerami prowadzącymi. Analiza zostanie przeprowadzona według arkusza wizyty monitorującej, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku przyjazdu trenerów monitorujących z Polskiego Związku Piłki Nożnej – wyjaśniają Sławomir Kraska i Rafał Poznański.

Trenerzy Mobilnej Akademii Młodych Orłów podkreślają, że ich wizyta będzie miała wyłącznie charakter edukacyjny i w żaden sposób nie będzie się przekładała na pozytywną bądź negatywną ocenę danej szkółki.

- Celem wizyty jest wskazanie obszarów, w których występują deficyty oraz wspólne zastanowienie się nad możliwymi rozwiązaniami służącymi rozwojowi trenerów, zawodników i całej szkółki. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że nasze wsparcie dotyczy wyłącznie merytorycznego obszaru treningu, a nie kryteriów programu. W przypadku pytań wykraczających poza obszar merytoryczny będziemy odsyłać do innych źródeł informacji – dodają Kraska i Poznański zachęcając do kontaktu wszystkie szkółki piłkarskie, zainteresowane organizacją opisanej wizyty edukacyjnej.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail:

Sławomir Kraska – tel.: 501 558 697, e-mail:  slawomir.kraska@pzpn.pl

Rafał Poznański – tel.: 501 558 757, e-mail:  rafal.poznanski@pzpn.pl