fot. Uefa Slider

Zapisy na UEFA/Grassroots C

Łódzki Związek Piłki Nożnej zaprasza do udziału w kursach trenerskich UEFA/Grassroots C organizowanych w: Aleksandrowie Łódzkim, Skierniewicach, Bełchatowie, Łęczycy i Opocznie.


Zapisów i wszelkich formalności związanych z uczestnictwem w kursach należy dokonywać za pośrednictwem osobistego profilu na platformie pzpn24.pzpn.pl, gdzie po zarejestrowaniu w zakładce danego wydarzenia można znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące kursu.

Uczestnikiem kursów trenerskich UEFA może być osoba, która:

- posiada minimum średnie wykształcenie,
- posiada świadectwo ukończenia kursu pierwszej pomocy,
- przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
- przedstawi zaświadczenie o niekaralności z KRS (ważne 180 dni od daty wydania).

Wszystkie w/w dokumenty należy załączyć na profilu indywidulanym na stronie: pzpn24.pzpn.pl. Koszt kursu UEFA/Grassroots C wynosi 800 zł. Kursy rozpoczynać się będą w momencie zamknięcia listy chętnych, bez egzaminu wstępnego. Decyduje kolejność zgłoszeń (wymagana pełna aplikacja).

Kurs UEFA/Grassroots C trwa 90 dni. W tym czasie w odstępach 3-4 tygodni odbędą się cztery sesje szkoleniowe - pierwsza będzie trzydniowa (piątek - niedziela), a kolejne zostaną przeprowadzone w systemie dwudniowym (sobota-niedziela).