fot. UEFA logo

Zapraszamy do zapisów!

Łódzki Związek Piłki Nożnej prowadzi rekrutację na kolejne edycje kursów trenerskich: UEFA/Grassroots D i C oraz UEFA B i UEFA A.


Kurs UEFA/Grassroots D odbędzie się w Łodzi, w terminie 19 września - 23 października 2022. Na kursy UEFA/Grassroots C zapraszamy do: Bełchatowa (26 sierpnia - 27 listopada 2022), Łodzi (2 września - 4 grudnia 2022) i Sieradza (28 października 2022 - 29 stycznia 2023).

Od 24 września 2022 do 28 lutego 2023 w Skierniewicach będą prowadzone zajęcia w ramach kursu UEFA B, a w terminie 29 stycznia - 23 listopada 2023 odbędzie się w Łodzi kurs UEFA A. Na ten ostatni rekrutacja będzie prowadzona do 4 grudnia 2022.

Rozpoczęcie kursów uzależnione jest od przebiegu rekrutacji. W przypadku niewystarczającej liczy uczestników terminy ulegną przesunięciu.

Zapisów i wszelkich formalności związanych z uczestnictwem w kursach należy dokonywać za pośrednictwem osobistego profilu na platformie pzpn24.pzpn.pl, gdzie po zarejestrowaniu w zakładce danego wydarzenia można znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące kursu. Osoby zainteresowane udziałem w kursach przed złożeniem aplikacji muszą utworzyć konto trenera. 

Uczestnikiem kursów trenerskich UEFA może być osoba, która:

- posiada minimum średnie wykształcenie,
- posiada świadectwo ukończenia kursu pierwszej pomocy,
- przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
- przedstawi zaświadczenie o niekaralności z KRS (ważne 180 dni od daty wydania).