fot. Zima na sportowo

Zima na sportowo - konkurs ofert

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania "Zima na sportowo". Jego celem jest zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, a także promowanie aktywnego stylu życia, w tym poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej, zagospodarowanie czasu wolnego oraz zaspokojenie potrzeb ruchowych poprzez aktywny wypoczynek.


Zadanie będzie realizowane poprzez organizację sportowych półkolonii zimowych, trwających nieprzerwanie pięć dni, dla minimum 20 osób. Program półkolonii musi mieć charakter sportowo – rekreacyjny. Półkolonie powinny rozpoczynać się w godzinach porannych między 8.00 a 10.00 oraz powinny trwać co najmniej 7 godzin, z kolei liczba zajęć sportowo - rekreacyjnych powinna wynosić co najmniej 4 godziny dziennie. Organizator półkolonii zobowiązany jest do zapewnienia dwóch posiłków dziennie (II śniadanie i obiad). Wszyscy uczestnicy powinni być ubezpieczeni i mieć zagwarantowaną opiekę medyczną. Półkolonie mogą być organizowane wyłącznie na terenie województwa łódzkiego, w okresie ferii zimowych ogłoszonych dla województwa łódzkiego. Okres realizacji tego zadania wyznaczono w terminie od 29 stycznia do 20 lutego 2024 roku.

Na konkurs przeznaczona jest kwota 500 000 zł, z tym że maksymalna kwota dotacji wynosi 20 000 zł.

Oferty należy składać do 7 grudnia 2023 roku za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków Witkac (www.witkac.pl).