fot. Zasób 6-100.jpg

Terminy składania wniosków

Komisja Odznaczeń ŁZPN prosi o przestrzeganie n/w terminów składania wniosków.

  • Wyróżnienia Łódzkiego Związku Piłki Nożnej najpóźniej na 30 dni przed planowanym wręczeniem odznaczenia
  • Wyróżnienia Polskiego Związku Piłki Nożnej najpóźniej na 60 dni przed planowanym wręczeniem odznaczenia
  • Wyróżnienia państwowe/resortowe najpóźniej na 90 dni przed planowanym wręczeniem

Wnioski powinny być wypełniane komputerowo. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na punkty dot. przebiegu działalności kandydata oraz uzasadnienie wniosku. Wnioski nie zawierające wyczerpujących informacji będą odrzucane z powodu braków merytorycznych.