fot. TRENERSKIE KURSY UEFA

W Łodzi i Opocznie

Łódzki Związek Piłki Nożnej zaprasza do udziału w kursach trenerskich UEFA C (w Łodzi i Opocznie) oraz UEFA B i UEFA A (w Łodzi). Zapisów i wszelkich formalności związanych z uczestnictwem w kursach należy dokonywać za pośrednictwem osobistego profilu na platformie pzpn24.pzpn.pl, gdzie po zarejestrowaniu w zakładce danego wydarzenia można znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące kursu.


Uczestnikiem kursów trenerskich UEFA  może być osoba, która:

  1. ma ukończone 18 lat,
  2. posiada minimum średnie wykształcenie,
  3. przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
  4. przedstawi świadectwo niekaralności (ważne 180 dni od daty wydania).