fot. Uwaga z tłem

Licencje dla klubów IV Ligi i klas niższych

Komisja ds Licencji Klubowych ŁZPN informuje że rozpoczeto proces składania wniosków o przyznanie licencji dla klubów IV Ligi oraz klas niższych. Wnioski o przyznanie licencji należy złożyć za pośrednictwem formularza znajdującego się pod linkiem:


Wniosek licencyjny

Aby prawidłowo wypełnić wniosek licencyjny należy posiadać aktywne konto pocztowe w usłudze gmail. /Konto można założyć pod adresem gmail.com

Wniosek należy wypełnić w oparciu o przepisy Licencyjne dla klubów IV Ligi i klas niższych oraz zgodnie z Uchwałą nr XIX/11/2019 Komisji ds Nagłych ŁZPN dot szczegółowych kryteriów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych /patrz załączniki/

W celu usprawnienia procesu składania wniosku warto wcześniej przygotować n/w dokumenty które należy załączyć do formularza w trakcie składania wniosku:

  • potwierdzenie opłaty licencyjnej /zgodnie z Uchwałą/
  • odpis aktualnego rejestru z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę/prezydenta zawierający następujące informacje: nazwa Wnioskodawcy, siedziba Wnioskodawcy, forma prawna Wnioskodawcy, lista osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, sposób reprezentacji Wnioskodawcy
  • porozumienie na szkolenie młodzieży z innym podmiotem /zgodnie z wzorem 10.4.2./
  • protokół weryfikacji boiska
  • licencja trenera
  • umowa użyczenia boiska /o ile wymagane/
  • uprawnieni kierownika ds bezpieczeństwa /o ile wymagane/
  • uprawnienia spikerów /o ile wymagane/

Załączniki można przesyłać w formacie: pdf, dokumenty word, open office, jpg, tiff, bmp. Maksymalny rozmiar załączników to 10MB

Załączone dokumenty powinny być czytelne oraz w odpowiedniej jakości umożliwiającej wykonania wydruku.

Dopuszcza się wykonanie zdjęć załączników. W takim przypadku zdjęcie dokumentu należy wykonać zgodnie z poniższymi zasadami: - jednolite tło np. blat stołu lub inna gładka, jednobarwna powierzchnia - prawidłowo doświetlone - jakość umożliwiające wydruk dokumentu

Komisja wyznaczyła termin składania wniosków do dnia 10 maja br dla klubów IV Ligi oraz do dnia 20 maja dla pozostałych klubów.

Po przesłaniu wniosku otrzymacie Państwo na podany adres email potwierdzenie złożenia wniosku. Dodatkowo załączony w wiadomości link umożliwia poprawienie złożonego wniosku.