fot. Poznaj Polskę na sportowo 2023

Poznaj Polskę na sportowo 2023

Od lipca do 27 listopada 2023 będą realizowane projekty w ramach drugiej edycji programu „Poznaj Polskę na sportowo”. To wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej, skierowana do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.


W ubiegłorocznej, pilotażowej odsłonie projektu wzięło udział ponad 19 000 uczniów, którzy w okresie od 26 września do 16 listopada 2022 wyjechali na 62 mecze rozgrywane w całej Polsce. Teraz młodzi ludzie zainteresowani piłką nożną ponownie mogą skorzystać z dwóch kluczowych projektów programu, czyli wsparcia finansowego przy organizacji wyjazdów na mecze piłkarskie oraz konkursu wiedzy o piłce nożnej.

Wyjazdy na wydarzenia sportowe

Każdy klub piłkarski w Polsce może przystąpić do projektu i zorganizować wyjazd na mecz dla uczniów, którzy nie muszą być zarejestrowanymi zawodnikami klubu. Celem przedsięwzięcia jest partycypacja w spotkaniu, integracja oraz wychowanie przez sport w ramach wspólnych wyjazdów na mecze piłkarskie. W tym celu zachęcamy do udziału w meczu wszystkich uczniów, również tych, którzy nie są zarejestrowani jako zawodnicy w Polskim Związku Piłki Nożnej.

W celu przystąpienia do projektu klub piłkarski musi zarejestrować się w programie PZPN, co może uczynić TUTAJ. Po zarejestrowaniu klubu w projekcie i zaakceptowaniu zasad w nim obowiązujących (zapoznaj się z Regulaminem oraz dokumentem FAQ), klub otrzyma dostęp do systemu PPNS, gdzie znajdzie możliwość wyboru meczów i składania wniosków o dofinansowanie wyjazdu. W roku 2023 lista spotkań, na które można wyjechać, została poszerzona o „domowe” mecze pucharowe polskich klubów w ramach rozgrywek UEFA oraz mecze AMP Futbolu. Pełna lista rozgrywek znajduje się TUTAJ.

Klub, który zdecyduje się na udział w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę na sportowo”, w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie wyjazdu może otrzymać:

a)       darmowe zaproszenia na mecz dla zorganizowanych grup uczniów w liczbie od 16 do 45 oraz dla opiekunów w liczbie od 1 do 3;

b)      dofinansowanie środków transportu w kwocie 7 zł/km do kwoty 4200 zł;

c)       dofinansowanie do kosztów usług gastronomicznych oraz wynagrodzenia opiekunów do kwoty 3600 zł.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dofinansowania znajdują się w Regulaminie oraz dokumencie FAQ.

Już teraz, kluby, które zarejestrują się w systemie, otrzymają możliwość aplikowania o przyznanie biletów na mecze reprezentacji Polski:

- 7 września w Warszawie na mecz Polska – Wyspy Owcze w ramach Eliminacji do Mistrzostw Europy;

- 8 września w Płocku na mecz Polska U21 – Kosowo U21 w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy Under 21;

- 26 września w Gdyni na mecz reprezentacji Polski Kobiet p-ko Ukrainie w ramach rozgrywek Ligi Narodów.

W późniejszym terminie będzie można aplikować również na mecze w rywalizacji klubowej oraz futsalu. W tym momencie trwa formalizowanie umów z klubami, które będą gościły na swoich stadionów zawodników i zawodniczki z innych klubów. Po sfinalizowaniu umów zostanie otwarta ścieżka aplikacji na wyjazdy na rozgrywki klubowe. Z pełną listą rozgrywek objętych przedsięwzięciem można zapoznać się TUTAJ.

Po powrocie z meczu, klub będzie mógł przystąpić do rozliczenia kosztów wyjazdu. Po zaakceptowaniu przez PZPN udokumentowanych poniesionych kosztów, Klub przekazuje do PZPN notę księgową na kwotę przyznanej dotacji i w terminie 21 dni od dnia przekazania prawidłowo wystawionej noty księgowej otrzymuje przelew na wskazany rachunek bankowy.

Liczba wyjazdów na mecze w ramach edycji 2023 dla jednego klubu jest nielimitowana. Wyjazdy na mecze będą organizowane do wyczerpania się środków finansowych na zakup biletów na wydarzenia sportowe.

Konkurs wiedzy o piłce nożnej

We wrześniu 2023 roku rozpocznie się konkurs wiedzy o piłce nożnej dla uczniów szkół podstawowych. Podobnie jak w zeszłym roku, konkurs będzie podzielony na 3 etapy (szkolny, wojewódzki oraz finał ogólnopolski). Konkurs zakończy się Wielkim Finałem w Warszawie, emitowanym w telewizji na żywo.

W porównaniu do zeszłego roku, tegoroczna edycja będzie rywalizacją szkół. Rodzic lub nauczyciel – za zgodą dyrekcji szkoły – może zgłosić placówkę do konkursu. Zgłoszona szkoła przeprowadza w określonym terminie eliminacje szkolne, a wyniki tych eliminacji zostaną zarejestrowane i porównane z innymi szkołami w województwie. Najlepsze szkoły w tym etapie konkursu zostaną zaproszone do wzięcia udziału w konkursie wojewódzkim, organizowanym przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. Szkoły, które zwyciężą etap wojewódzki, zostaną zaproszone na finał do Warszawy oraz mecz reprezentacji Polski.

W tym roku konkurencje odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych 8-10 lat oraz 11-14 lat.

Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu!