fot. Uwaga z tłem

Licencje klubowe na sezon 2024/2025

Komisja ds Licencji Klubowych ŁZPN informuje że uruchomiona zostaje procedura licencyjna dla klubów IV Ligi oraz klas niższych ubiegających się o licencje klubowe na sezony 2024/2025 i 2025/2026.


 

Obecna procedura licencyjna przeprowadzona będzie na podstawie "Podręcznika licencyjna dla klubów IV ligi i klas nizszych na sezon 2020/2021 i następne". Wnioski o przyznanie licencji należy złożyć za pośrednictwem formularza znajdującego się pod linkiem:

Link do formularza

Aby prawidłowo wypełnić wniosek licencyjny należy posiadać aktywne konto pocztowe w usłudze gmail. Konto można założyć pod adresem gmail.com

Wniosek należy wypełnić w oparciu o przepisy Licencyjne dla klubów IV Ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne oraz zgodnie z Uchwałą nr XX/5/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku Komisji ds. Nagłych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ustalenia szczegółowych kryteriów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne.

Formularz wniosku jest tak opracowany, iż bez udzielenia odpowiedzi lub załączenia wymaganych dokumentów nie pozwoli na dalsze jego wypełnianie  a w konsekwencji jego złożenie. Dlatego w celu usprawnienia procesu składania wniosku warto wcześniej przygotować n/w dokumenty które należy załączyć do formularza w trakcie składania wniosku:

•         potwierdzenie opłaty licencyjnej /zgodnie z Uchwałą/

•         odpis aktualnego rejestru z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę/prezydenta zawierający następujące informacje: nazwa Wnioskodawcy, siedziba Wnioskodawcy, forma prawna Wnioskodawcy, lista osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, sposób reprezentacji Wnioskodawcy

•         porozumienie na szkolenie młodzieży z innym podmiotem /zgodnie z wzorem 10.4.2./ z uwzględnieniem zapisów dotyczących umów na szkolenie młodzieży zawartych w Uchwale XX/5/2020 z 29 kwietnia 2020 roku

•         protokół weryfikacji boiska

•         licencja trenera I zespołu

•         umowa użyczenia boiska /o ile wymagane/

•         uprawnieni kierownika ds bezpieczeństwa /o ile wymagane/

•         uprawnienia spikerów /o ile wymagane/

Załączniki należy przesyłać przede wszystkim w formacie pdf. Dopuszcza się również inne formaty tj.: dokumenty word, open office, jpg, tiff, bmp. Maksymalny rozmiar załączników to 10MB.

Załączone dokumenty powinny być czytelne oraz w odpowiedniej jakości umożliwiającej wykonania wydruku.

Dopuszcza się wykonanie zdjęć załączników. W takim przypadku zdjęcie dokumentu należy wykonać zgodnie z poniższymi zasadami: - jednolite tło np. blat stołu lub inna gładka, jednobarwna powierzchnia - prawidłowo doświetlone - jakość umożliwiające wydruk dokumentu.

Komisja wyznaczyła termin składania wniosków :

•    do dnia 15 maja 2024 roku dla klubów IV ligowych i klasy okręgowej

•    do dnia 31 maja 2024 roku dla pozostałych klubów  klasy A i B

Po przesłaniu wniosku otrzymacie Państwo na podany adres email potwierdzenie złożenia wniosku. Dodatkowo załączony w wiadomości link umożliwia poprawienie złożonego już wniosku.

Do wszystkich klubów, które są obowiązane do złożenia wniosków w związku z wygaśnięciem dotychczasowej licencji zostanie skierowany odrębny mail na adres klubowy wskazany w deklaracji zgłoszeniowej na sezon 2024/2024.

Wniosek o przyznanie licencji

Ustanowienie pełnomocnika klubu

Oświadczenie dotyczące kryteriów prawnych

Oświadczenie dotyczące kryterium sportowego

Oświadczenie dotyczące kryterium infrastrukturalnego

Oświadczenie dotyczące kryterium personalnego

Oświadczenie dotyczące kryterium finansowego

Oświadczenie dotyczące stosowania przepisów RODO

Instrukcja - Licencja 2024/2025

Wzór umowy na szkolenie młodzieży

Przepisy licencyjne