fot. Uwaga z tłem

Likwidacja OZPN w Piotrkowie Trybunalskim

Likwidator Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim podaje, że na podstawie uchwały nr 1/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11.04.2022 r. oraz postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 22.11.2022 r. - sygnatura akt KRS/013632/22/599 - została wszczęta likwidacja Stowarzyszenia.


Ewentualne roszczenia w stosunku do OZPN w Piotrkowie Trybunalskim należy zgłaszać do likwidatora Stanisława Sipy (ul. Belzacka 108/110).