Pożyczki z Funduszu Pracy

​ Na mocy ustawy każdy starosta w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 może ze środków Funduszu Pracy udzielić m.in. klubowi sportowemu ...

więcej

Treningi na szerszą skalę

​ Po okresie treningów w sześcioosobowych grupach wszystkie zespoły piłkarskie będą mogły wrócić do zajęć w większych grupach. Nowe zasady mają ...

więcej

Kluby też mogą skorzystać!

​ Dziesięć milionów złotych przeznaczono na realizację rządowego programu wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19, mającego na celu ...

więcej