fot. Grassroots

Grassroots w Aleksandrowie

Łódzki Związek Piłki Nożnej zaprasza do udziału w bezpłatnym kursie trenerskim Grassroots D. Zajęcia będą prowadzone w Aleksandrowie Łódzkim, na obiekcie MOSiR im. Włodzimierza Smolarka (ul. 11 Listopada 98).


Pierwszą sesję zaplanowano na 7 i 8 marca, a drugą na pierwszy weekend kwietnia (4-5). Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem platformy PZPN24 (pzpn24.pzpn.pl). Osoby przystępujące do kursu muszą posiadać: świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo ukończenia kursu pierwszej pomocy, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (ważne 180 dni od daty wydania) oraz zaświadczenie lekarskie.

Ukończenie kursu zostanie poświadczone dyplomem Grassroots D oraz licencją trenerską Grassroots D ważną do 31 grudnia 2023.