fot. MAMO marzec 2022

Coraz bogatsza oferta

Szkolenia stacjonarne, wizyty edukacyjne i psychoedukacja – to główne bloki zajęć prowadzonych przez trenerów Rafała Poznańskiego i Sławomira Kraskę z Mobilnej Akademii Młodych Orłów.


Doskonale już wszystkim znane szkolenia stacjonarne sa aktualnie prowadzone w wymierze czterech zajęć w miesiącu. Każde spotkanie odbywa się w innym powiecie. Aktyualnie w części teoretycznej szkoleniowcy Mobilnej AMO omawiają zagadnienia z zakresu planowania procesu szkolenia, a podczas pokazowego treningu zajmują się doskonaleniem gry tyłem do bramki rywala.

MAMO - marzec 2022

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska trenerskiego szkoleniowcy Mobilnej Akademii Młodych Orłów zaproponowali również dodatkowe wsparcie w zakresie merytorycznego obszaru treningu. Udzielają go przyjeżdżając do zainteresowanej szkółki i przeprowadzając edukacyjną wizytę monitorującą. W ramach wizyty edukacyjnej mogą odwiedzić dowolną certyfikowaną szkółkę, która wyrazi chęć podjęcia tego typu współpracy. Podczas wizyty trenerzy Mobilnej AMO obserwują dwie jednostki treningowe, przeprowadzone danego dnia według normalnego planu zajęć szkółki. Następnie oceniają merytoryczną część treningu. Zgodnie z arkuszem wizyty szczegółowo po zakończeniu danej jednostki omawiają zajęcia z trenerami prowadzącymi. Odbywa się to analogicznie jak podczas przyjazdu Trenerów Monitorujących z Polskiego Związku Piłki Nożnej – Certyfikacja PZPN. W trakcie wizyty edukacyjnej szkoleniowcy Mobilnej AMO dokonują wyłącznie oceny merytorycznego obszaru treningu, organizacji oraz metodologii procesu szkolenia.

MAMO marzec 2022

Wizyty edukacyjne w klubach są poszerzane o spotkania, podczas których z rodzicami młodych piłkarzy poruszane są tematy dotyczące m.in. psychoedukacji dzieci. Psychologia sportu jest dziedziną nauki, zajmującą się wy­korzystaniem teorii, zasad i technik zaczerpniętych z psy­chologii po to, aby umożliwić rozwój oraz poprawić osiągnię­cia sportowe. Zagadnienia psychologiczne dotyczą nie tylko samych zawodników, ale również trenerów, rodziców i nauczycieli. Coraz częściej mówi się o podejściu systemowym, które oznacza trak­towanie rozwoju zawodnika jako wypadkową współpracy wielu osób. Rodzice, trenerzy, jak i nauczyciele mają wspólny cel – wszechstronny rozwój zawodników. Celem spotkania poświęconego psychoedukacji jest zwiększenie świadomości sportowych rodziców oraz pokazanie tego, w jaki sposób mogą wykorzystać psychologię sportu do wspierania swoich dzieci. To właśnie z rodzicami młodzi sportowcy spędzają najwięcej czasu. Rodzic jest dla dziecka autorytetem i ma ogrom­ny wpływ na jego rozwój. Aby mądrze wspierać dzieci i spełniać się w roli spor­towego rodzica warto zadbać o odpo­wiednie przygotowanie merytoryczne.

Grafik Mobilnej AMO w województwie łódzkim oraz wszystkie szczegółowe informację dostępne są na portalu ŁączyNasPiłka pod adresem: mobilna-amo-lodzkie.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail:

Sławomir Kraska – tel.: 501 558 697, e-mail: slawomir.kraska@pzpn.pl

Rafał Poznański – tel.: 501 558 757, e-mail: rafal.poznanski@pzpn.pl